Experimental Kirtan Freiburg © 2018

GURU MANTRA

Gurur Brahmā Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshvarah Guruh Sākshāt Param Brahma Tasmai Śhrī Gurave Namah

Caitanyah Shāshvatah Shānto Vyoma-Atīto-Niran.janah Bindū-Nāda-Kala-[A]atītas-Tasmai Shrī-Gurave Namah

Shossannam Bhava-Sindhoshca Prāpannam Sāra-Sampadah Yasya Pādo[a-U]dakam Samyak Tasmai Śhrī-Gurave Namah

Man[d]-Nāthah Shrī-Jagannātho Mad-Guruh Shrī-Jagad[t]-Guruh Mad-Ātmā Sarva-Bhūta-[Ā]tmā Tasmai Śhrī-Gurave Namah

VĀSUDEVA

Gopala Govinda Krishna Vāsudeva
Radhika Chandra Chakora Krishna Vāsudeva Damodara Achyuta Murali Manohara Vāsudeva Hari Vāsudeva Hari Vāsudeva

Shyāma Sundara Manohara Vāsudeva Padmanābha Kamalekshana Vāsudeva Shyāmala Komala Anga Shesha Shaya Keshava Vāsudeva Hari Vāsudeva Hari Vāsudeva

Krishna Nirguna Niranjan DevakinandanŚhrī Hari Gopala

Mukti Dāyaka Mukunda Māri Vāsudeva Yādavendra Yadukushana Vāsudeva Kevala Mupaladhana Shyāmarema Vallabha Vāsudeva Hari Vāsudeva Hari Vāsudeva

 JAI RADHA MADHAV

Jaya Radha-madhava, Jaya Kunja-bihari
Jaya Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradhari Yashoda Nandana, Brajajana Ranjana Yamuna Tira bana Chari Jaya Krishna Murari

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rame Hare Hare
Hare Krishna Hare Hare

Govindam Adipurusham Tam Aham Bhajami Govindam

KRISHNA GAYATRI

Aum Devkinandanāye VidmaheVāsudevaye Dhi-MahiTanno Krishnaha Prachodayāt 

Achyutam Keshavam Krishna DāmodaramRāma Naraynam Jānaki Vallabham

Aum Krishnāya Namaha

MAHA MANTRA
Hare Krishna Hare Krishna
Hare Rāma Hare Rāma
Hare Krishna Hare Krishna 
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma
Rāma Rāma Hare Hare  

MERE GURUDEV

Mere Gurudev, charanon par sumana shraddha ke arpita hai Tere hee dena hai jo hai. Wahi tujha ko samarapita hai

Na priti hai pratiti hai, na hi puja ki shakti hai
Meraa yaha man, meraa yaha tan, meraa kan kan samarapita hai


Tuma hee ho bhaava men mere, vicharon mein, pukaron mein. Banaale yantra ab mujhko mere saravatra samarapita hai